Foto av fotografer

Snek meg til to “candid shots” mens jeg var på operataket i Oslo. Jeg velger å tro at jeg fikk det beste bildet av svanene; tre ganger sort hvitt. Bildet har fått tittelen “3 x B & W”

 De tror at det bare er hun som er modell….

Comments are closed.